آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۰

فراخوان تحلیل فیلم اموزشی

فراخوان مقاله و تحلیل ١- تحلیل فیلم آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران فراخوان  در حوزه دروس ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه نظری ٢- راهکارهای بهبود ارزشیابی مستمردر دروس حوزه ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه نظری مقاله به صورت word و pdf با فونت b nazanin14 به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد. Azaradab9@gmail.com مهلت ارسال: تا ٢۵ اسفند ۱۴۰۰ لینک دریافت فرم …

ادامه مطلب »

فراخوان طراحی نمونه سوال استاندارد

به نام خدا فراخوان طراحی نمونه سوال استاندارد در راستای تهیه بانک سوالات استاندارد از سرگروههای محترم مناطق و نواحی درخواست میشود نمونه سؤالات نوبت اول خود را تا ۲۰آذرماه ۱۴۰۰و نمونه سؤالات نوبت دوم را طبق جدول زیر تا پایان اسفند ۱۴۰۰به گروه ادبیات استان ارسال نمایند. رعایت موارد زیر در طراحی سوال مورد انتظار می باشد: ۱-سؤالات بههیچوجه …

ادامه مطلب »