اطلاعیه ها

فراخوان های گروه درسی ادبیات فارسی

فهرست فراخوان های گروه ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی متوسطه دوره دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ردیف عنوان فراخوان آخرین مهلت ارسال آثار ۱ تولید  فیلم های تدریس برای کتاب فارسی پایه های دهم.یازدهم.دوازدهم(طبق جدول تقسیم بندی برای مناطق و نواحی ) ۳ بهمن ۲ فراخوان نقد درسنامه های فارسی ۳ ، ۲ ، ۱ ۱۵ اسفند ۳ تالیف درسنامه …

ادامه مطلب »

اطلاعیه ۲ – کارگاه مجازی تبیین برنامه عملیاتی ۹۹-۱۴۰۰

به زودی کارگاه مجازی تبیین برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ برای سرگروه های محترم مناطق و نواحی برگزار خواهد شد. سرگروه های محترم لطفا در نظر سنجی مربوط راجع به محل و زمان برگزاری کارگاه در گروه مجازی استان شرکت فرمایید

ادامه مطلب »