کارگاه آموزشی

وبینار کشوری: بهداشت روانی در مدیریت کلاس های مجازی

وبینار کشوری: بهداشت روانی در مدیریت کلاس های مجازی ◀️ سخنرانان: خانم حکیمه خوش نظر خانم دکتر مددی 🗓زمان: ٩ اردیبهشت ماه سال١۴٠٠ ⏰ ساعت: ١١ تا١٢/٣٠ مخاطبین: سرگروه های آموزشی و دبیران دوره دوم متوسطه تمامی رشته ها ◀️ لینک فیلم وبینار: https://s18.picofile.com/file/8432728926/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.mp4.html  

ادامه مطلب »